Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних доповнює Публічну пропозицію і є її невід'ємною частиною.
Ця Політика конфіденційності (Політика конфіденційності) застосовується до всіх відомостей, які має інтернет-магазин LIPA Розташований в https://lipashop.com/, можна отримати про Користувача при використанні сайту інтернет-магазину, програм і продуктів інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 Ця Політика конфіденційності використовує такі умови:
1.1.1. «Адміністрування сайту інтернет-магазину (далі - Адміністрування сайту)» - уповноважені співробітники управляти сайтом, діючи від імені інтернет-магазину LIPA що організовує та обробляє персональні дані, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що обробляються, дії або транзакції, що виконуються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - це будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується конкретної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-які дії (операції) або комплекс дій (операцій), вчинені з використанням або без використання таких інструментів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, доопрацювання (оновлення, модифікацію), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є вимогою, необхідною Адміністратору або іншій особі, яка отримала доступ до персональних даних, щоб не дозволити її поширювати без згоди суб'єкта персональних даних або наявності інших законних підстав.
1.1.5. «Користувач сайту інтернет-магазину LIPA» - особа, яка має доступ до Сайту, через інтернет і користується Сайтом інтернет-магазину.
1.1.6. Файли cookie - це невелика частина даних, що надсилаються веб-сервером і зберігаються на комп'ютері користувача, який відправляє веб-клієнт або веб-браузер на веб-сервер щоразу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку зацікавленого сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - це унікальна мережева адреса сайту в комп'ютерній мережі, побудованій на IP-протоколі.

2. ЗАГАЛЬНЕ
2.1. Використання Користувачем сайту інтернет-магазину означає, що користувач погоджується з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.
У разі незгоди з Політикою конфіденційності користувач повинен припинити використання сайту інтернет-магазину. Ця політика конфіденційності застосовується тільки до веб-сайту інтернет-магазину LIPA . Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сторонні сайти, на які користувач може отримати доступ до посилань, доступних на сайті інтернет-магазину.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє дійсність персональних даних, наданих користувачем сайту інтернет-магазину.

3. ТЕМА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Органу Інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації Сайту при замовленні на придбання товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки за цією Політикою конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті Інтернет-магазину LIPA та включаємо наступну інформацію:
3.2.1. Ім'я та прізвище користувача;
3.2.2. Контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. Адреса доставки
3.2.5. Проживання Користувача.
3.3. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються при перегляді блоків оголошень і при відвідуванні сторінок, які мають статистичний скрипт для системи ("піксель"):

  • IP-адреса;
  • інформація з файлів cookie;
  • інформація про веб-переглядач (або іншу програму, яка має доступ до дисплеїв оголошень);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташовано блок оголошень;
  • рефералів (попередня адреса сторінки).


3.3.1. Вимкнення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до частин інтернет-магазину, які потребують авторизації.
3.3.2. Інтернет-магазин збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем, для моніторингу законності фінансових виплат.
Будь-яка інша особиста інформація, не згадана вище (історія покупок, браузери та операційні системи, що використовуються тощо), підлягає безпечному зберігачу та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених п. 5.2. і 5,3. Реальна політика конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати для цілей:
4.1.1. Ідентифікація користувача, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину для замовлення та/або укладення договору купівлі-продажу товарів дистанційно з інтернет-магазином LIPA .
4.1.2. Надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Інтернет-магазину.
4.1.3. Відгуки користувачів, включаючи повідомлення, запити на використання сайту інтернет-магазину, послуги, обробку запитів і запитів від Користувача.
4.1.4. Визначення місцезнаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних Користувача.
4.1.6. Створіть обліковий запис для здійснення покупок, якщо користувач погодився створити обліковий запис.
4.1.7. Повідомлення сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення.
Обробка та отримання Користувачем платежів, підтвердження Користувачем податкових або податкових пільг.
4.1.9. Надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту Інтернет-магазину.
4.1.10. Надання Користувачеві згоди, оновлення продукту, спеціальних пропозицій, цінової інформації, інформаційного бюлетеня та іншої інформації від імені інтернет-магазину або від імені партнерів інтернет-магазину.
4.1.11. Рекламна діяльність за згодою Користувача.
4.1.12. Надання користувачеві доступу до веб-сайтів або послуг партнерів інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. ЯК ОБРОБЛЯЄТЬСЯ ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ
5.1. Персональні дані користувача обробляються без обмежень терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних, використовуючи або без використання інструментів автоматизації.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, поштовим організаціям, операторам зв'язку, виключно з метою виконання розпорядження користувача, виданого на Сайті інтернет-магазину LIPA включно з доставкою Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим органам України лише на підставах та відповідно до законодавства України.
5.4. Якщо персональні дані втрачені або розкриті, Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту особистої інформації Користувача від неналежного або випадкового доступу, знищення, модифікації, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіми особами.
5.6. Адміністрація сайту разом з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання втраті або іншим несприятливим наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати особисту інформацію, необхідну для використання сайту інтернет-магазину LIPA.
6.1.2. Оновлювати, доповнювати інформацію, надану про персональні дані в разі зміни цієї інформації.
Адміністрація сайту зобов'язана:
Використовуйте отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошується без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, обмінюватися, не публікувати або іншим чином розкривати персональні дані користувача, крім п. 5.2. і 5,3. Реальна політика конфіденційності.
Вживайте заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до способу, який зазвичай використовується для захисту такого типу інформації в існуючих ділових практиках.
6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються зацікавленого користувача, з моменту запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з нецікавим використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, крім випадків, передбачених ч. і 7,2. Реальна політика конфіденційності.
У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація: 7.2.1. Став публічним надбанням до втрати або розкриття інформації.
7.2.2. Він був отриманий від третьої сторони до його отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Він був розкритий за згодою користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Перед тим, як йти до суду з позовом про спори, що виникають у зв'язку з взаємовідносинами між користувачем сайту інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов'язковим є позов (письмова пропозиція про добровільне врегулювання спору).
Позивач протягом 30 календарних днів з моменту отримання позову письмово повідомляє позивача про результат позову.
Якщо домовленість не буде досягнута, спір може бути переданий судовому органу відповідно до чинного українського законодавства.
8.4. Ця Політика конфіденційності та взаємовідноси між Користувачем та Адміністрацією сайту поширюється на чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання про цю Політику конфіденційності повинні бути повідомлені в розділ контакт веб-сайту.


Кошик
У кошику немає товару
Продовжити покупки
0